முகப்பு       பொது வினாக்கள்       Help       விகித கணக்கீடு       உட்புகல்       QuickPay
எதிர்பாராத கடைசிநேர வளைதள / இணைப்பு இடையூறுகளை தவிர்த்திட முன் கூட்டியே மின் கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டுகிறோம்
பரிவர்தனை / நுகர்வோர் புகார் நுழைவாயில்
பயனாளர் பெயர்:
கடவுச் சொல்:
புதிய பயனாளர் - Register Here
பயனாளர் பெயர் / கடவுச்சொல் மறந்தால் ?
         
சேவை நேரம்:00:05 முதல் 23:55 மணி வரை(திங்கள்-வெள்ளி);00.05 முதல் 22.00 மணி வரை(சனி);11.30 முதல் 23.55 மணி வரை(ஞாயிறு)

Visitors Count : 581103340
Avg.Time : 2.1
Transactions : 246642762

Feedback Rating 3.42

KIND ATTENTION LT ELECTRICTY CONSUMERS
For TANGEDCO transactions done through BBPS (Bharath Bill Payment System), please raise complaint using COMPLAINTS menu in the respective Bank's Internet Banking System in BBPS menu or contact the collecting agent @ https://www.bharatbillpay.com/contact.php
Make payment of LT Electricity Bills through TANGEDCO Section Office Counters/E-seva centers of GoTN/Post Offices/Bank Counters , ATM Collection, Netbanking, Payment Gateway(Credit/Debit Cards), BHIM/UPI, BHIM/QR Code, BBPS(Gpay, Phonepe, PayTM, etc) and through the TANGEDCO's official website www.tangedco.org. Consumers are advised not to make payments through any other unauthorised agents/mobile apps/Websites so as to avoid disconnection of electricity supply for non-payment of EB Bills.
நிலை

காப்புரிமை © 2011. About Us|Contact Us| Cyber Security Policy| BlockChain Policy| Safe and Ethical Policy|Privacy PolicyWebsite Last Updated : Sep 13, 2021 @11:24 hrsமேலான சேவைக்கு ஐஇ 8+, ஃப்யர்ஃபாக்ஸ் 3+, க்ரோம் 3+ உபயோகிக்கவும் @ 1024 x 768 துல்லியம்